تعریف-چسب-پی-وی-سی
تعریف چسب پی وی سی

چسب محلول در حلال که حلال پس از چسباندن دو قطعه از آن خارج مي شود و با جذب شدن و يا تبخير حلال اتصال برقرار مي گردد.استفاده از چسب های پی وی سی در صنايع مختلف رايج می باشد. درکشور ما نيز از اين نوع چسب در صنايعی چون نصب کفپوش ها، لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتيلن و همچنين به عنوان درزگير در برخی مقاطع نيز استفاده می شود.چسب سمنت حلالی(چسب فشار قوی)برای چسباندن لوله و اتصالات پی وی سی سخت مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد ملي ايران در مو رد چسب حلالی پي و ي سي به شماره ١١٧٤ مي باشد که بر مبناي استانداردآمريکا 2564 ASTM-D تنظيم شده است که با توجه به آن چسب پي و ي سي سمنت حلا لي بايد محلو لي شامل پي وي سي بدون پلاستي سايزر باشد که در استاندارد ١٧٨٧ ASTM-D مشخصات آن داده شده است.