تعریف-چسب-پی-وی-سی
تعریف چسب پی وی سی

چسب محلول در حلال که حلال پس از چسباندن دو قطعه از آن خارج می شود و با جذب شدن و یا تبخیر حلال اتصال برقرار می گردد.استفاده از چسب های پی وی سی در صنایع مختلف رایج می باشد. درکشور ما نیز از این نوع چسب در صنایعی چون نصب کفپوش ها، لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتیلن و همچنین به عنوان درزگیر در برخی مقاطع نیز استفاده می شود.چسب سمنت حلالی(چسب فشار قوی)برای چسباندن لوله و اتصالات پی وی سی سخت مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد ملی ایران در مو رد چسب حلالی پی و ی سی به شماره ١١٧۴ می باشد که بر مبنای استانداردآمریکا ۲۵۶۴ ASTM-D تنظیم شده است که با توجه به آن چسب پی و ی سی سمنت حلا لی باید محلو لی شامل پی وی سی بدون پلاستی سایزر باشد که در استاندارد ١٧٨٧ ASTM-D مشخصات آن داده شده است.